Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Eek Rioolservice kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Eek Rioolservice, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Eek Rioolservice verstrekt. Eek Rioolservice kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM EEK RIOOLSERVICE GEGEVENS NODIG HEEFT
Eek Rioolservice verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan Eek Rioolservice uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG EEK RIOOLSERVICE GEGEVENS BEWAART
Eek Rioolservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Eek Rioolservice verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor deuitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Eek Rioolservice worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Eek Rioolservice gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

RETO ANALYTICS
Eek Rioolservice maakt gebruik van Reto Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Eek Rioolservice bij Retozoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Reto opgeslagen. Reto gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Eek Rioolservice te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Reto kan deze informatie aan derden verschaffen indien Reto hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Reto verwerken. Eek Rioolservice heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eekrioolservice.nl. Eek Rioolservice zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Eek Rioolservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Eek Rioolservice maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Eek Rioolservice verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Eek Rioolservice op via info@eekrioolservice.nl.

Eek Rioolservice is als volgt te bereiken:

Postadres / Vestigingsadres:
Schrikslaan 37/A
3762TB Soest

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
74389645

Telefoon:
+31 (0) 35 601 87 42

E-mailadres:
info@eekrioolservice.nl

Contactgegevens

Weteringpad 38
3762EN Soest