Reinigen

Straatkolken Reinigen

Voor de afwatering van regenwater op de openbare weg maar ook op particuliere terreinen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde straatkolken. Deze kunnen vervuilen door blad, zand, vuil etc. Zodra de afwatering niet meer werkt zoals het hoort dient de kolk gereinigd te worden. Preventief onderhoud is aan te bevelen Eek Rioolservice verzorgt dit vlot en vakkundig.

Stankoverlast Oplossen

Poreuze leidingen, breuken, lekkende afdichtingen of een incorrecte installatie kunnen leiden tot stankoverlast. Het is noodzakelijk deze op te lossen om verdere overlast te voorkomen. Door middel van een speciale rookmachine kan Eek Rioolservice de oorzaak traceren om deze vervolgens te verhelpen.

Direct afspraak maken

Contactgegevens

Weteringpad 38
3762EN Soest